Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy
Y-tunnus: 2242653-9
Osoite: Sähkömestarintie 7
Postinumero: 13130
Postitoimipaikka: Hämeenlinna
Sähköposti: tuoretuote@tuoretuote.com

2. Rekisteröidyt
Asiakkaat ja mahdolliset asiakkaat.

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus
Tietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen ja markkinointiin.

4. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yrityksen osoitetiedot, yhteyshenkilöiden nimet ja asemat, yhteydenottolomakkeen viestit.

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri sisältää asiakkaan itse antamia tietoja. Tietoja myös saadaan ja ylläpidetään yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten asiakkaan omilta verkkosivuilta.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta asiakastietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin vaatiessa.

7. Tietojen säilytys & poistaminen
Säilytämme tietoja vähintään asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedon käyttötarkoituksesta. Tietoja voidaan poistaan asiakkaan pyynnöstä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri säilytetään Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy:n tietoverkossa, joka on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Ulkopuoliset eivät pääse rekisteritietoihin ja organisaation sisällä käyttöoikeuksia on rajoitettu.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä ja tarkistaa tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai puuttellisten tietojen oikaisua tai poistamista. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

10. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Evästetiedot ja peruuttaminen
Instagram ( https://help.instagram.com/1896641480634370 )
Facebook ( https://www.facebook.com/help/568137493302217 )
Google ( https://www.google.com/settings/ads/plugin )